Naša priča

Poštovane članice i članovi Asocijacije infektologa u Bosni i Hercegovini, drage kolegice i kolege!

Dobro došli na stranicu Asocijacije infektologa u Bosni i Hercegovini!

Asocijacija infektologa u Bosni i Hercegovini je utemeljena 28. 12. 2004. godine u Sarajevu kao udruga liječnika iz oblasti infektologije, združenih radi zdravlja ljudi, stručnog i znanstvenog rada te njegovanja liječničke etike. Aktivnosti članova Asocijacije infektologa u Bosni i Hercegovini su se tijekom godina manifestirale organizacijom brojnih stručno-znanstvenih kongresa, simpozija i tečajeva, kao i drugih oblika edukacijskih aktivnosti u svrhu okupljanja srodnih znanstvenih disciplina kako bi svojim radom doprinijeli razvoju infektološke struke.

U proteklom razdoblju je sjedište i vođenje Asocijacije bilo povjereno kolegicama i kolegama iz Sarajeva, Tuzle i Mostara, a odlukom Skupštine Asocijacije infektologa u Bosni i Hercegovini  od 04.09. 2021. ta čast je u sljedećem četverogodišnjem razdoblju pripala tuzlanskim infektolozima.

Nadamo se da će Vam ova stranica biti dobar i koristan orijentir te izvor informacija  na stručnom i kolegijalnom planu.

Srdačan pozdrav,

Vodstvo

Prof. dr. med. sc. Dilista Piljić, prim., predsjednica
Doc. dr. med. sc. Humera Porobić - Jahić, predsjednica skupštine
Dr. Denis Žepić, tajnik

Upravni odbor

Prof. dr. med. sc. Dilista Piljić, prim., predsjednica
Prof. dr. med. sc. Jadranka Nikolić, prim., član
Prof. dr. med. sc. Rusmir Baljić, prim., član
Mr. med. sc. Eldira Hadžić, prim., član
Dr. Dijana Divčić - Lučić, član

Članica/Member of

Rješenje o registraciji

Asocijacije infektologa u BiH

Statut

Asocijacije infektologa u BiH

Statute of the
Association of Infectologists in BiH 

Zaključak o provođenju javne rasprave o novom Statutu AI BiH

Bankovni računi

Glavni KM račun: UniCredit Bank d.d. Mostar - 3389002202404313

Mostar KM račun: UniCredit Bank d.d. Mostar - 3381302270841302

Sarajevo KM račun: UniCredit Bank d.d. Mostar - 3386902265817586

Glavni devizni račun: UniCredit Bank d.d. Mostar - IBAN BA39 3386 9048 9633 5851, SWIFT UNCRBA22

Mostar devizni račun: UniCredit Bank d.d. Mostar - IBAN BA39 3381 3048 7082 0378, SWIFT UNCRBA22

Porezni identifikacijski broj: 4201070140004

Scroll to Top