Webinar: Ozbiljne infekcije s ishodištem u probavnom sustavu

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” organizira webinar “Ozbiljne infekcije s ishodištem u probavnom sustavu” 26.01.2023. u 19 h.

 
 
 

Predsjednica: Izv. prof. dr. sc. Mirjana Balen Topić, dr. med.

 

Organizacijski odbor: Izv. prof. dr. sc. Mirjana Balen Topić, dr. med.

 

Izv. prof. dr. sc. Marija Santini, dr. med.

 

Izv. prof. dr.sc. Marko Kutleša, dr. med.

 

Moderator: Izv. prof. dr. sc. Mirjana Balen Topić, dr. med.

 
 
 

Program:

 

I dio

 
  1. Mirjana Balen Topić: Uvodna riječ (5 min)

  2. Mirjana Balen Topić: Kako prepoznati teški klostridijski kolitis i mogućnosti liječenja (12 min)

  3. Ante Šokota: Komplikacije infektivnih gastroenterokolitisa (15 min)

  4. Jelena Budimir Mihalić, Mirjana Balen Topić: Opasna trovanja hranom (12 min)

  5. Marija Santini: Listerioza (12 min)

  6. Rasprava (10 min)

 

Pauza (10 min)

 

II dio

 
  1. Dario Sabadi: Poliomijelitis – ponovo aktualna bolest (10 min)

  2. Mirjana Balen Topić: Širenje Echinococcus multilocularis infekcije u Hrvatskoj (15 min)

  3. Marko Kutleša, Barbara Grubišić, Mirjana Balen Topić: Strongiloidoza – smrtonosna bolest za imunokompromitirane (15 min)

  4. Silvija Šoprek: Gastrointestinalni multiplex PCR – pro et contra (10 min)

 

Rasprava (10 min)

 
 
 

Prijave: E-mail: jblaha@bfm.hr

Scroll to Top