U FBiH dodijeljene nagrade za nauku u četiri kategorije

Svečana sjednica Savjeta za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti na kojoj su cjelokupnoj javnosti predstavljena četiri laureata federalnih nagrada za nauku, koje se dodjeljuju kao najviše priznanje za izuzetno značajna naučna dostignuća u Federaciji Bosne i Hercegovine, održana je u utorak, 07.12.2021. godine, u Sarajevu, u sjedištu Vlade FBiH.

 
 
 

U prisustvu članova Savjeta – akademik prof. dr. Ljerke Ostojić, prof. dr. Nermine Zaimović-Uzunović, prof. dr. Aide Crnkić, prof. dr. Asima Pece i prof. dr. Mirsada Veladžića – sjednicom je predsjedao akademik prof. dr. Rešid Hafizović, predsjednik Savjeta, koji je proglasio dobitnike federalnih nagrada za nauku u četiri kategorije, i to: Nagrade za životno djelo, Godišnje nagrade za nauku, Godišnje nagrada za mlade istraživače i Godišnje nagrade za popularizaciju i promociju nauke.

 
 
 

Povelje je uručio premijer Federacije BiH Fadil Novalić, a nagrade se sastoje još i od novčanog iznosa, kako je utvrđeno Odlukom o dodjeli federalnih nagrada za nauku.

 
 
 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim naučnicima za cjelokupni naučno- istraživački, odnosno istraživačko-razvojni rad koji predstavlja njihov lični doprinos u proširenju naučnih spoznaja i primjeni rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada.

 
 
 

Ovogodišnji dobitnik Nagrade za životno djelo – profesor emeritus, doktor Faruk Čaklovica u toku svoje akademske karijere postigao je zapažene rezultate u nauci, obrazovanju i publicistici. Učestvovao je u obrazovanju velikog broja doktora veterinarske medicine, magistara farmacije i magistara sanitarnog inženjerstva, te specijalista iz oblasti sigurnosti hrane i drugih naučnih profila. Prof. emeritusa dr.sc. Faruka Čaklovicu za nagradu za životno djelo predložio je Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

 
 
 

Godišnja nagrada za nauku dodjeljuje se naučnicima i istraživačima za istaknuti naučni rad ili niz naučnih radova koji čine cjelinu, a znatno doprinose proširenju postojećih naučnih spoznaja.

 
 
 

Ovogodišnji dobitnik – izvanredni prof. dr. sc. Jurica Arapović, Godišnju nagradu za znanost je dobio za istaknuti znanstveni rad i niz znanstvenih radova koji čine cjelinu, a znatno pridonose proširenju postojećih znanstvenih spoznaja. U posljednjih 17 godina svog intenzivnog znanstveno-istraživačkog rada, dr. Jurica Arapović je doprinio boljem razumijevanju mehanizama imunopatogeneze i etipatogeneze citomegalovirusne infekcije, bilo u polju temeljnih i/ili kliničkih medicinskih znanosti. Doktora Arapovića je predložio Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru.

 
 
 

Godišnja nagrada za istaknuti rad mladih istraživača dodjeljuje se mladim istraživačima starosti do 32 godine koji su se posebno istakli u naučnom radu, objavili zapaženi članak u referentnom međunarodnom naučnom časopisu, naučnu knjigu sa međunarodnim recenzijama ili dobili relevantno međunarodno priznanje za dostignuće u području nauke.

 
 
 

Dobitnica Godišnje nagrade za mlade istraživače, Josipa Krezić, nagrađena je za izuzetno naučno dostignuće kroz četiri naučna rada objavljena u časopisima koji pripadaju u prva dva kvartila iz odgovarajućeg naučnog područja. U tri od četiri rada, Josipa Krezić je prvi autor. Mladu istraživačicu je za nagradu predložio Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru.

 
 
 

Godišnja nagrada za popularizaciju i promociju nauke dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o nauci koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i naučnih publikacija i drugim oblicima prezentacije.

 
 
 

Dobitnik Godišnje nagrade za popularizaciju i promociju nauke je prof. dr. sc. Elvis Ahmetović i to zbog velikog doprinosa u širenju novih spoznaja u nauci kroz njihovo publikovanje, prezentiranje i promoviranje u užem i širem okruženju. Autor je ili koautor preko 100 radova, 7 knjiga i 3 poglavlja u knjigama, a citiran je više od 950 puta. Učestvovao je u više od 50 mobilnosti, preko 10 gostujućih predavanja i 15 projekata, a u 2020. godini bio je koordinator četiri medunarodna i jednog domaćeg projekta. Učestvovao je u televizijskim emisijama i konferencijama u 2020. godini s ciljem promocije i popularizacije nauke. Profesora Ahmetovića je za nagradu predložio Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.

 
 
 

Posebno priznanje – Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti dodijelilo je i posebno priznanje mr.sc. Andreju Gajiću za zapaženi istraživački rad u oblasti prirodnih nauka, popularizaciju nauke i promociju Bosne i Hercegovine na domaćem i međunarodnom planu.

 
 
 

Andrej Gajić je nagrađivani naučnik i autor dokumentarnih emisija, sa akademskim specijalizacijama u oblasti patologije i konzervacije, sa više od 10 godina iskustva u radu na terenu i laboratorijskim studijama, uključujući studije renomiranih institucija poput National Geographica i Discovery kanala.

 
 
 
Scroll to Top